VLEESWAREN BRUEGEL

Driessen-Poelmans bv
Everselstraat 73 B-3580 Beringen België
Tel: 011 42 26 08
Fax: 011 43 43 02
Ondernemingsnummer/Btw : BE 0413 686 984

Privacybeleid

U kunt deze website vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven. Alleen als u zich registreert via het contactformulier worden uw persoonsgegevens gevraagd.
Deze persoonsgegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met onderstaand beleid.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens 

Uw persoonsgegevens die u aan Vleeswarenbruegel.be heeft doorgegeven worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek. Verantwoordelijk voor de verwerking is Driessen-Poelmans bv.
Het bestand kan slechts door enkele personeelsleden van Driessen-Poelmans bv geraadpleegd worden voor de uitoefening van hun functie.

Doel van de verwerking 

De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden om u een optimale dienstverlening te garanderen. Als u geen informatie wenst te ontvangen over eventuele toekomstige evenementen kan u dat per e-mail of per brief laten weten aan Driessen-Poelmans bv, Everselstraat 73 B-3580 Beringen, België.

Toelating voor de verwerking 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Driessen-Poelmans bv de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal Driessen-Poelmans bv aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.  Neem hiervoor contact op met het secretariaat van Driessen-Poelmans bv, Everselstraat 73 B-3580 Beringen, België op het nummer 32 (0)11 42 26 08 of via e-mail naar vleeswaren.bruegel@skynet.be

Gebruik van cookies 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Ze worden enkel gebruikt om te onthouden wat uw voorkeurstaal is en of u de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld heeft.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft Vleeswaren Bruegel geen controle. Vleeswaren Bruegel is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.
De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beeldmateriaal

De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn eigendom van Driessen-Poelmans bv. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door Driessen-Poelmans bv.
Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan Driessen-Poelmans bv.

Meer vragen? 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Driessen-Poelmans bv, Everselstraat 73 B-3580 Beringen, België op het nummer 32 (0)11 42 26 08 of via e-mail naar vleeswaren.bruegel@skynet.be. Meer informatie vindt u ook op de website van de Belgische Privacycommissie.